Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo skrytou totalitu“  Karol Jósef Wojtyla  (Jan Pavel II)

 

Cílem Muzea je důstojným způsobem symbolicky připomenout nejznámější světodějinné události bipolárního světa  přinést srozumitelné poučení budoucí generaci, vytvořit expozici s dobovou atmosférou, varovat před opakováním dějin a „dobrodružstvím“ podobného typu.

Našim přáním je, aby Muzeum Železné Opony také přispělo k hlubšímu zamyšlení. Dovolujeme si také proto připomenout nadčasovost závěrečné řeči generála Dougl. MacArthura při kapitulaci Japonska 2.září 1945 pronesenou na lodi USS Missouri.

„Velkým přáním mě samotného i celého lidstva při této slavnostní příležitosti je, aby z krve, hrůz a masa nedávné minulosti povstal lepší svět. Svět, jehož základem je důvěra a porozumění, svět,  jenž chová v úctě lidskou důstojnost a je založen na naprosté svobodě, toleranci a také na spravedlnosti. Modleme se, aby byl znovu nastolen mír v celém světě a aby jej bůh navždy zachoval.“

Douglas MacArthur 2.září 1945 USS Missouri

 

kapitulace Japonska 2.září 1945

FENOMÉN ŽELEZNÁ OPONA

Železná opona (ŽO) byla tragédií, vytvořila svět strachu a nesmí se již nikdy v budoucnu opakovat.

Byla zatím nejdramatičtější epizodou uměle budovaných bariér v celé histori lidských dějin. Přitahuje jako magnet pozornost nejlepších mozků naší planety, kteří se s obavami z pravdy pokouší porozumět příčinám jejího vzniku a technologii moci udržující ji v plné zbroji.

Uměle budované bariery mezi lidmi, státy, systémy a náboženskými okruhy jsou fenoménem lidského chování a provázející celou historii lidstva. Hadriánova zeď, Velká čínská zeď, další a další…. Lidstvo provázejí tisícileté náboženské, rasové, kulturní a ekonomické železné opony, jejichž pád je v nedohlednu. Tisíciletí stavíme ploty, zdi, hradby, bariery, blokády, informační zdi.

Mají stále tentýž cíl, různé názvy a liší se pouze technologickou vyspělostí použitých prostředků v různých dobách.

Zdá se, že fenomén „železná opona“ FŽO je universální samoorganizující silou a genetickým kódem lidského rodu provázející lidstvo od úsvitu dějin.

Největší uměle vybudovanou barieru v historii lidstva nazval W. Churchill v roce 1946 ve svém projevu ve Fultonu, USA – Iron Curtain – Železná opona, ŽO. Fakticky tím odstartoval tzv. studenou válku.

 

 W.Churchill 5.března 1946 – Fulton 

JAVOR 51 – BRDY – MÍŠOV  


Navštivte též stránky muzea, které se jako jediné zabývá tématikou  jaderné atomové války. Muzeum se nachází ve vojenském prostory Brdy na místě, kde v době studené války byly skladovány jaderné hlavice.

 ATOMMUZEUM.cz 

 

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ HISTORIE

Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o zkušenosti své, nebo svých blízských se ŽO a přispějete tak  k důkladnějšímu zmapování této temné stránky naší minulosti. Potěší nás když nám pomůžete rozšířit sbírku exponátů muzea, napíšete své názory  a postřehy na tuto dobu, či zašlete dobové fotografie či dokumenty z období ŽO. Vše rádi zveřejníme nebo vystavíme.

  formulář pro Vaše zprávy

Naše poděkování patří všem, kteří se podíleli a podílí na budování tohoto ojedinělého mementa pro budoucnost.

 NAŠI PARTNEŘI

Napište nám své dojmy z prohlídky muzea. Budeme rádi za Vaše postřehy a hodnocení. Rádi zveřejníme Vaše fotografie.

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA – GUEST BOOK